โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

โรคอัลไซเมอร์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและความจำเสื่อม ดังนี้

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมากกว่าห้าสิบ … Read more