โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

เพื่อนร่วมชั้น สังคมในรั้วโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณในอนาคตอย่างไร อธิบายได้ดังนี้

เพื่อนร่วมชั้น

เพื่อนร่วมชั้น ตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนเรายังต้องจับมือก … Read more