โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

ตกไข่ คำถามเกี่ยวกับการหาวันตกไข่และฤดูกาลที่เป็นฤดูการเจริญพันธุ์ที่ดีที่สุด

ตกไข่

ตกไข่ การตกไข่เกิดขึ้นในวันที่ตกขาวนานที่สุดหรือไม่ นี่ … Read more