โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

กิจกรรม จะลดน้ำหนักในช่วงวันหยุดผ่านกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

กิจกรรม

กิจกรรม ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ โดยเฉลี่ยจะมีน้ำหนักเพิ่ … Read more

ปรสิต การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิตเหล่านี้เป็นเรื่องยากมาก

ปรสิต โดยทั่วไปโหมดการแพร่เชื้อที่แพร่เชื้อได้นั้นหายาก … Read more