โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

การติดเชื้อ ในทางเดินอาหารโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบมีอาการอย่างไร

การติดเชื้อ

    การติดเชื้อ ในทางเดินอาหาร โดยปกติเริ่มมี … Read more