โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

ประจำเดือน อาการของวัยหมดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์

ประจำเดือน

ประจำเดือน เมื่อผู้หญิงโตขึ้น พวกเขาจะเริ่มมี ประจำเดือ … Read more