โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

นมแม่ สาเหตุและวิธีการหย่านม อธิบายได้ดังนี้

นมแม่

นมแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายและค่อนข้าง … Read more