โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

ความคิด อธิบายความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับความคิดสุดโต่ง

ความคิด

ความคิด มีเพียงไม่กี่คนที่คุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องการคิดอ … Read more