โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

บุคลิกภาพ การสบตาสามารถคาดคะเนบุคลิกภาพของอีกฝ่ายได้หรือไม่

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ คุณต้องเคยมีประสบการณ์นี้ ในห้องที่มีเสียงดัง … Read more