โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมาจากอะไร ใช้ยาใดเพื่อรักษา

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเ … Read more