โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ รวบรวมข้อมูล และ รูปภาพของอาคาร สถานที่ ทั้งหมด ที่เกิดจากการก่อสร้าง จากผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนวัดพ่วง
ไว้ที่นี่ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปพัทนา และ ส่งเสริมอาคารสถานที่

อาคารสถานที่