โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

บุคคลากร

บุคลากร รวบรวมรายชื่อของ บุคลากร คณะครู ทุกๆท่าน ภายใน โรงเรียนวัดพ่วง

ทั้งหมด เป็นข้อมูลเฉพาะเพื่อการศึกษา และเพื่อ การติดต่อประสารงาน เท่านั้น

 

บุคลากร