โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

ต่อมไทรอยด์ ปัญหาสุขภาพและผลกระทบของโรคที่เกิดขึ้น

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ มีลักษณะประมาณ 2-3เซนติเมตร มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อและเหมือนโล่ 2อัน แม้ว่าต่อมไทรอยด์ของผู้ใหญ่จะมีเพียง 20-30กรัม แต่เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุด ในการควบคุมการทำงานปกติของอวัยวะ ต่อมไทรอยด์จะหลั่งสาร ที่สำคัญออกมาตลอดเวลา ฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ไตรโอโดไทโรนีน ไทร็อกซีนเป็นต้น ซึ่งควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย และการพัฒนาระบบประสาท

ในฐานะที่เป็นสารเร่งความเร็วของการเผาผลาญของเซลล์ ฮอร์โมนไทรอยด์ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะของร่างกายได้ แต่หลักฐานคือ การจับกับตัวรับ ตัวรับเป็นเหมือนที่นั่งแบบพิเศษ และฮอร์โมนไทรอยด์จะมีบท บาทในที่นั่งที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น ในร่างกายมนุษย์ อวัยวะส่วนใหญ่เช่น หัวใจระบบทางเดินอาหาร และสมองมีตัวรับ เพื่อดึงดูดฮอร์โมนไทรอยด์ให้ช่วยทำงาน

ไทรอยด์มีขนาดเล็ก เมื่อเป็นมากแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น ยิ่งคุณมีอายุมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกิดโรคนี้ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกับผู้หญิง ในปี2013 ข้อมูลทางระบาดวิทยา เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์ของผู้อยู่อาศัยคาดว่า มีผู้ป่วยต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติมากกว่า 200ล้านคน

การสำรวจทางระบาดวิทยาขนาดใหญ่ครั้งที่4 พบว่าความชุกของก้อนไทรอยด์มีอยู่ 20.43เปอร์เซ็นต์ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างและปล่อยฮอร์โมน เท่ากับ 1.22เปอร์เซ็นต์

และปล่อยฮอร์โมนเท่ากับ 13.95เปอร์เซ็นต์และเนื้องอกของต่อมไทรอยด์เท่ากับ 1.7เปอร์เซ็นต์ นอกจากก้อนและเนื้องอก ที่รบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์ โรคต่อมไทรอยด์แต่กำเนิด โรคแพ้ภูมิตัวเอง การติดเชื้อไวรัส ความเป็นพิษของยา อาจทำให้ต่อมไทรอยด์ถูกทำลาย จนนำไปสู่ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

รองหัวหน้าแพทย์ประจำภาควิชาต่อมไร้ท่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า โรคเกรฟส์ เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง ที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์รูขุมขนของต่อมไทรอยด์ และหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป นำไปสู่ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ในทางการแพทย์ประมาณ 80เปอร์เซ็นต์ของภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน เกิดจากโรคเกรฟส์ นอกจากนี้การบริโภคไอโอดีนมากเกินไป สามารถส่งเสริมการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ และอาจทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ต่อมไทรอยด์เป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง ของไทรอยด์อักเสบของฮาชิโมโตะ และโรคแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆ การรักษาด้วยไอโอดีนกัมมันตภาพรังสี131 การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์และการขาดสารไอโอดีน ล้วนทำให้เกิดการสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ไม่เพียงพอ และภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ นอกจากนี้ในต่อมไทรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระยะเริ่มต้น เนื่องจากการทำลายเซลล์รูขุมขนของต่อมไทรอยด์

ฮอร์โมนไทรอยด์จำนวนมากจะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินชั่วคราวจะเกิดขึ้น หลังจากปล่อยฮอร์โมนสั้น ภาวะพร่องไทรอยด์จะเกิดขึ้นในระยะ แต่ส่วนใหญ่การทำงานของต่อมไทรอยด์ ในผู้ป่วยไทรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน จะกลับสู่ภาวะปกติในที่สุด

เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ทั้งร่างกายก็ต้องทนทุกข์ทรมาน หากระดับฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ อวัยวะเกือบทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ อาการของโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินจะชัดเจนมากขึ้น

เช่น ตาโปน คอหนา มีไข้ เหงื่อออก ท้องเสีย น้ำหนักลด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาการอื่นๆ ที่มีมากเกินไป ภาวะพร่องไทรอยด์ค่อนข้างร้ายแรง อาจเกิดอาการดังนี้เช่น ความเมื่อยล้าอย่างอธิบายไม่ได้ ง่วงนอน หนาวสั่น บวมน้ำ การสูญเสียความทรงจำ อาการท้องผูกและอาการการเผาผลาญต่ำ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นอวัยวะเป้าหมายที่สำคัญสำหรับฮอร์โมนไทรอยด์ เมื่อระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูง เส้นประสาทซิมพาเทติกของกล้ามเนื้อหัวใจจะตื่นตัว ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น การไหลเวียนของเลือดจะเร่งขึ้น

และระดับการเผาผลาญของร่างกาย จะถูกบังคับให้เพิ่มขึ้นและอวัยวะต่างๆ เริ่มทำงานมากเกินไป เพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับออกซิเจนด้วยสารอาหารที่เพียงพอ หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นและอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นอีก ไทรอยด์เป็นเพียงสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่น การเต้นของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิตช้าลง ความดันโลหิตต่ำ เพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือด

อาการประสาทอารมณ์อยู่ที่สองขั้ว ภายใต้สถานการณ์ปกติ ระบบประสาทจะทำงานอย่างสงบและสม่ำเสมอ ในสภาวะของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป สมองจะได้รับเลือดและออกซิเจนเพียงพอ และเส้นประสาทจะตื่นตัวมากขึ้น มีอาการนอนไม่หลับ และสมาธิสั้น อยู่ในสถานะของคอพอก การเผาผลาญของเซลล์สมองช้าลง เส้นประสาทซิมพาเทติก ไม่สามารถทำงานได้ปกติ แสดงอาการซึมเศร้า เกียจคร้าน เฉื่อยชาเป็นต้น

ระบบหายใจ ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างรุนแรง อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลว ฮอร์โมนไทรอยด์ สามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของออกซิเจนในถุงลม ภาวะพร่องไทรอยด์รุนแรง โดยเฉพาะภาวะพร่องไทรอยด์ มักทำให้ระบบหายใจล้มเหลว นอกจากนี้ภาวะพร่องไทรอยด์ มักมาพร้อมกับอาการบวมน้ำที่เป็นเมือกของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบทางเดินหายใจส่วนบน

ที่มีการเจริญเติบโตมากเกินไปของลิ้น ฐานลิ้น ทำให้ทางเดินหายใจอุดตัน และขัดขวางการหายใจตามปกติ การย่อยอาหาร ท้องร่วงหรือท้องอืด ดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะ ต่อมไทรอยด์ ทำงานเกิน มักจะมีความอยากอาหารอย่างมาก การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารที่รวดเร็ว การสลายตัวและการดูดซึมอย่างรวดเร็ว ทำให้อยากอาหาร

 

อ่านสาระเพิ่มเติมคลิก : สระผม ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปรวมข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสระผมและการดูแลเส้นผม