โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนวัดพ่วง
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
20
40
2
อบ.3
16
18
34
2
รวม อบ.
36
38
74
4
ป.1
27
22
49
2
ป.2
32
18
50
2
ป.3
21
6
27
2
ป.4
25
25
50
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
19
30
49
2
รวมประถม
150
124
274
12
ม.1
26
23
49
2
ม.2
22
27
49
2
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
59
63
122
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
225
470
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563